Stichting Amateurfilm

De website van Stichting Amateurfilm is een ontmoetingsplek voor amateurfilmers en liefhebbers die zich bezig houden met de geschiedenis, hergebruik en studie van amateurfilm.

Wie zijn wij

Stichting Amateurfilm heeft als doelstelling belangstelling te creëren voor de amateurfilm in heden, verleden en toekomst in al zijn facetten. Dit doet zij middels het stimuleren van verzamelen, behouden en gebruiken van amateurfilms; het (laten) uitvoeren van onderzoek naar amateurfilm; en het genereren van publieke belangstelling voor de amateurfilm in zijn historische en hedendaagse verschijningsvormen.

Amateurfilms zijn films (film, video, digitale media) die door niet-professionals zijn gemaakt. Amateurfilms en met name familiefilms, zijn voor velen herkenbaar omdat het gaat om herkenbare activiteiten, situaties en omgevingen. Inmiddels hebben amateurfilms erkenning gevonden als belangrijk cultureel erfgoed. Het materiaal wordt gezien als een waardevolle historische bron en het wordt gewaardeerd vanwege de sfeer die amateurfilms van nature ”ademen”. Amateurfilms tonen op unieke wijze de geschiedenis van het dagelijks leven. De groeiende belangstelling komt niet alleen van historici en mediawetenschappers. Een steeds groter wordende groep programma- en filmmakers neemt amateur-materiaal op in nieuwe, eigentijdse producties. Met de komst van mobiele telefooncamera’s en online videoplatforms is tevens een nieuwe vorm van amateurfilm zichtbaar geworden.

Missie

De missie van de Stichting ligt in het leggen van verbindingen rondom activiteiten op het gebied van amateurfilm. Vooral in nationaal maar ook in internationaal perspectief. Ze speelt daarbij een faciliterende rol, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek naar, hergebruik en educatie van amateurfilm. Naast het onder de aandacht brengen van amateurfilm bij een groter publiek, is het één van de taken van de Stichting aandacht te genereren voor de context rondom amateurfilm. De Stichting stelt als ambitie het leggen van verbindingen tussen verschillende generaties, zowel makers als publiek. Ook worden samenwerkingsverbanden geïnitieerd met partners uit de archief- en museumwereld evenals kunst- en educatie-instellingen.

Stichting Amateurfilm onderhoudt nauwe banden met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, waar de collecties films, archiefmateriaal en objecten van de voormalige Stichting Smalfilmmuseum – voorloper van de Stichting Amateurfilm – sinds mei 2006 zijn ondergebracht. Het is een unieke, waardevolle collectie van nationaal belang. Vooral de familiefilms in deze collectie geven een direct, tastbaar en persoonlijk beeld van het dagelijkse leven in verschillende periodes.

Donateur worden? Kijk dan hier.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Amateurfilm bestaat uit een klein enthousiast team:

 

Valentine Kuypers werkt als projectmedewerker bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en is sinds 2013 voorzitter van de stichting. Bij Beeld en Geluid werkt ze onder andere met de smalfilmcollectie (de voormalige collectie van het Smalfilmmuseum), waar ze eerst de digitalisering begeleidde en momenteel projectleider is van het online project Amateurfilm Platform. In 2005 rondde zij haar doctoraal Filmwetenschappen af aan de UvA. Ze heeft grote interesse in de cultuur die is ontstaan rondom de filmclubs en amateurfilmers die zich manifesteerden in allerlei tijdschriften.

 

16023_662281727160064_5621457776207715534_nTim van der Heijden werkt als promovendus aan Maastricht University en is sinds 2013 secretaris van de stichting. Tevens coördineert hij de website. Samen met medebestuurslid Tom Slootweg werkt hij aan een grootschalig NWO-onderzoeksproject naar de culturele geschiedenis van de Nederlandse amateurfilm. Binnen zijn promotieonderzoek bestudeert hij de relatie tussen technologische ontwikkelingen en veranderende amateurfilmpraktijken vanuit een lange termijn perspectief. In 2009 studeerde hij af met een onderzoeksmaster in Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij onder andere actief was voor het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds). Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in de relatie tussen beeld, herinnering, technologie en (culturele) betekenis. In zijn vrije tijd maakt hij ook graag zelf films.

 

IMG_1629Hans van der Sloot is werkzaam als freelance cameraman en productieleider voor film en televisie. Sinds 2013 is hij penningmeester van de stichting. Van 2000 tot 2002 heeft hij gewerkt als productieleider voor enkele films en televisiefilms. In 2007 produceerde hij voor Waag Society en Cinegrid.org de eerste opnamen in 4K met een Japans camerateam met prototype camera’s van Olympus. In 2010 produceerde hij weer een 4K productie, ditmaal in samenwerking met het Holland Festival en de NPS. Voor deze productie werden 4 RED camera’s live geschakeld. Één van de camera’s nam op in 3D en daarmee was dat de eerste 4K 3D opname in Nederland. Daarnaast werkt hij als cameraman voor de UvA, UU, UMC, KLM, e.a. Van 1992 t/m 1996 studeerde hij Film- en Televisiewetenschappen aan de UvA en in 1996 volgde hij de productieworkshop aan de Film- en Televisieacademie in Amsterdam. Van 2010 t/m 2012 heeft hij bij Beeld en Geluid gewerkt aan de smalfilmcollectie.

 

Guy Edmonds is een fervent filmmaker en draait al jaren mee in de filmwereld sinds hij op de kunstacademie is gevallen voor het magische celluloid. Zijn eigen producties omschrijft hij als een amateur-experimentele mix. Hij heeft gewerkt voor het Cinema Museum in Londen, Christie’s Camera en Photographic auctions en het Eye Filminstituut Nederland. Hij werkt nu als freelance filmconservator gebaseerd in Amsterdam. Tijdens onderzoek voor zijn master opleiding is hij geïnteresseerd geraakt in de verbanden tussen de vroege film en spiritualisme en hoe deze van toepassing zijn op gevonden home movies waarvan de film nog bestaat maar waarvan de context verloren is gegaan. Hij heeft de ‘Séance du Cinéma bijeenkomst’ opgezet waar spirituele mediums proberen contact te leggen met de onbekende mensen in de films. Hij heeft twee edities van de Home Movie Day in Londen georganiseerd en is adviseur bij de Nederlandse Home Movies Day in Amsterdam. Verder heeft hij over home movies en amateurfilm geschreven voor Film History en Skrien.

 

Tom Slootweg is cultuurhistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2013 bestuurslid van de stichting. De Nederlandse geschiedenis van amateurfilm in al zijn verscheidenheid inzichtelijk te maken is één van zijn belangrijkste drijfveren. Samen met medebestuurslid Tim van der Heijden werkt hij als promovendus aan een NWO-onderzoeksproject van de Universiteit van Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project beoogt de geschiedenis van amateurfilm in Nederland in kaart te brengen door de dynamiek van de amateurfilmpraktijk te bezien vanuit het oogpunt van veranderende sociaal-culturele en technologische omstandigheden. Hierbij gaat het niet alleen om de geschiedenis van de talloze smalfilm- en videoclubs die ons land over de jaren heen rijk was, maar met name ook de meer alledaagse gebruiker van consumentencamera’s. Alhoewel de Stichting Amateurfilm jarenlang, overigens zeer terecht,  met name de smalfilmtraditie in Nederland geëerd heeft in al haar activiteiten, hoopt Tom zich de komende jaren in te zetten om het begrip ‘amateurfilm’ breder te bezien door ook video en digitale audiovisuele  media een prominentere rol te laten spelen in de activiteiten van de stichting.

 

Francesca Morselli is currently working for the Europeana Foundation where she works with digital cultural heritage and European cultural institutions helping them in their digitization and accessibility processes. Since 2013 she is a member of the board. Her background is in audiovisual archiving, video editing and image research. She has an extensive experience with Amateur films and home movies gained at the Home Movies Archive in Bologna, Italy and in various dutch archives and digitization services (Among them the Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid). She holds a Master’s Degree in New Media and an MA in Preservation and Presentation of the Moving Image at the University of Amsterdam. She is also interested in digital access, new media and digital techniques, video and collaborative culture.